Pär Lagerkvistpriset 2023

Pär Lagerkvistpriset 2023

Stort grattis till Niklas Rådström som får Pär Lagerkvistpriset 2023, Växjö kommuns litteraturpris!

Niklas Rådström tilldelas priset med motiveringen: Ett rikt och mångfacetterat författarskap med stor spännvidd i tid och rum, utvecklat inte bara i prosa och lyrik utan också på en rad andra konstnärliga områden, och med den ensamma människans längtan efter gemenskap i centrum.

– Pär Lagerkvist tog ställning för en syn på konstnären som något mer än en yrkesroll på en varumarknad. Han ville se författaren som en budbärare av unika erfarenheter med ett tydligt meningsskapande uppdrag i en alltmer materialistisk värld. Kanske borde vi oftare se honom som en förebild, säger Niklas Rådström.

Om priset

Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne, som är ett av Sverige största litteraturpriser, instiftades 2011. Prissumman utgörs av 100 000 kronor och delas ut vartannat år. Tidigare har priset tilldelats Kristian Lundberg (2011), Eva Ström (2013), Lars Andersson (2015), Lars Norén (2017, Jila Mossaed (2019) och Jonas Gardell (2023).

Juryn består av Jonas Modig (ordförande), Hedvig Lagerkvist, Majgull Axelsson, Maria Küchen och Margareta Krig.

Prisutdelning sker den 25 november klockan 14.00 på Smålands museum.

Språk