Stiftsbiblioteket

Stiftsbiblioteket

Stiftsbiblioteket är en avdelning inom Växjö stadsbibliotek och dess ursprung går ända tillbaka till 1600-talet och gymnasieskolans bibliotek som då låg i domkyrkan.

Stiftsbibliotekets samlingar, som har byggts upp från 1600-talet och framåt, omfattar ca 100 000 verk, varav ca 1600 handskrifter. I samlingarna finns många rariteter och den mest kända är förmodligen Carl von Linnés anteckningsbok från studietiden, den så kallade ”Örtaboken”. Örtaboken är från 1725 och den utgör det äldsta kända manuskriptet av Linné.

Stiftsbibliotekets samling är helt unik och får därför inte lånas hem.

I Stiftsbibliotekets manuskriptkatalog är bibliotekets handskrifter förtecknade. Titlarna är sökbara i dokumentet.

Det tryckta materialet i våra samlingar är till stora delar katalogiserat och sökbart i Libris.

Har du frågor om stiftsbiblioteket och samlingarna, kontakta oss via mejl stiftsbiblioteket@vaxjo.se eller telefon 0470-414 44.
 

Digitala verk

Växjösångboken Liber cantus

Archivum Smolandicum

Örtaboken (PDF, ny flik)

Register - äldre offentligt tryck

Instruktion (PDF, ny flik)

Acta publica (PDF, ny flik)

Författningssamlingar (PDF, ny flik)

Kongliga förordningar (PDF, ny flik)

Riksdagsprotokoll (PDF, ny flik)

 

Samarbete
Växjö bibliotek samarbetar med andra svenska bibliotek som har liknande äldre samlingar. Besök gärna även deras webbsidor:

Kalmar stadsbibliotek (Stifts- och gymnasiebiblioteket)

Linköpings stadsbibliotek (Stiftsbiblioteket)

Skara stifts- och landsbibliotek (Forskaravdelningen)

Strängnäs (Roggebiblioteket)

Västerås stadsbibliotek (Stiftsbiblioteket)

Språk