Studiebesök

Studiebesök

Biblioteket erbjuder studiebesök och visningar anpassade efter den besökande gruppens behov och intressen.

Välkommen på visning av biblioteket eller på studiebesök!

Studiebesöken varar i 40-60 minuter och du får information om bibliotekets historia, lokaler och utbud. Visningar ges på  svenska eller engelska, för övriga språk behövs en tolk.

Skicka din anmälan minst två veckor innan du vill komma på studiebesök.

När du skickar in önskemål om studiebesök sparas uppgifterna du har lämnat tills studiebesöket avslutats. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://bibliotek.vaxjo.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter

Boka studiebesök eller visning

Språk