Om oss

Vi på Växjö bibliotek jobbar för att erbjuda tillgängliga och inspirerande bibliotek med litteratur och upplevelser som är varierade, utmanande, berikande och stimulerar till läslust och lärande för alla.

Växjö bibliotek består av ett huvudbibliotek och nio filialer runtom i Växjö kommun. Vi har även ett stiftsbibliotek, som är en avdelning inom Växjö stadsbibliotek.

Historik

Det första biblioteket i Växjö inrättades år 1666. Den nuvarande huvudbyggnaden invigdes år 1966. Den var byggd i fyrkantig form, och fick en cirkulär tillbyggnad 2003. Växjö bibliotek har tidigare haft namnen:

  • Växjö stifts- och gymnasiebibliotek (1666).
  • Växjö stifts- och landsbibliotek (1953)
  • Landsbiblioteket i Växjö (1975)

Biblioteket från 1666 var inrymt i ett av tornen till Växjö domkyrka och bestod av 62 böcker från det nyligen inrättade gymnasiet samt från kyrkan.

I gymnasiets äldsta bokförteckning från 1666 omnämns 8 kedjeband (lat. Liber catenatus). Dessa böcker var försedda med kedjor för att, på grund av stöldrisken, kunna låsas fast. Detta antyder förekomsten av ett på orten ännu tidigare (hittills odokumenterat) medeltida stiftsbibliotek, knutet till kyrkan.

År 1851 flyttade biblioteket med sitt bestånd över till Karolinerhuset strax norr om Växjö domkyrka, och där fanns det kvar ända tills en ny biblioteksbyggnad uppfördes i västra delen av stadscentrum med byggår 1965.

Biblioteket har många gamla samlingar, som ingår i det så kallade Stiftsbiblioteket. Flera av dessa har uppstått genom donationer, varav den största är den Adlerbethska samlingen. Det nuvarande biblioteket invigdes 1966 och var en skapelse av arkitekten Erik Uluots.

Erik Uluots vann arkitekttävlingen om byggnaden 1953, medan han fortfarande var teknolog och endast 24 år gammal. Byggnationen försenades sedan bland annat av ett föregående tomtbyte. Byggnaden kom att bli mycket uppmärksammad för sin blandstil av modernism och klassicism och betraktas även internationellt som ett intressant exempel på biblioteksarkitektur.

Tillbyggnaden, det runda huset, tillkom efter en arkitekttävling. Vinnare blev arkitektbyrån Schmidt, Hammer och Lassen från Århus, Danmark. Byggnaden stod klar i juni 2003. Stadsbiblioteket renoverades 2019.

Språk