Personuppgifter/GDPR


Så behandlas dina personuppgifter av Växjö folkbibliotek

För att vara låntagare på folkbibliotek i Växjö kommun behöver vi spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter och för minderåriga målsmans kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig som låntagare vid självinskrivning eller vid personligt besök på bibliotek. Vid personligt besök erhålls lånekort och låneavtal godkänns. Uppdatering av låntagarens adress erhålls via Statens personadressregister (SPAR). Du kan bara bli låntagare hos Växjö bibliotek om du godkänner att vi behandlar dina uppgifter.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal med den registrerade. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du är låntagare i Växjö kommun. Inaktiv låntagare tas bort efter två år. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kultur- och fritidsnämnden Växjö kommun, organisationsnummer 212000–0662. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Kultur- och fritidsförvaltningen genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till kultur-fritid@vaxjo.se. Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

GDPR på andra språk

Arabiska (PDF 154k)
Engelska (PDF 515k)
Somaliska (PDF 515k)

Språk

    

   

  • Besöksadress
  • Västra Esplanaden 7
  • 352 31 Växjö
  • Postadress
  • Box 1202
  • 351 12 Växjö
  • Organisationsnummer
  • 212000-0662
  • Bankgiro
  • 5006-0961